Πόλεις για ανθρώπους

Κάθε δύο εβδομάδες γράφω και μοιράζομαι ιδέες, ειδήσεις, δουλειές και βιβλία γύρω από τις πόλεις και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Περισσότερα για εμένα στο https://adammarkakis.notion.site/

Subscribe to Πόλεις για ανθρώπους

Ιδέες, ειδήσεις, δουλειές και βιβλία γύρω από τις πόλεις και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

People

Adam Markakis
Dad, Urbanist, CEO & Founder at Kineo