Πάρε πίσω την πόλη

Ένα Substack αφιερωμένο στην εξερεύνηση της δημιουργίας βιώσιμων, ζωντανών, υγειών, ανθρωποκεντρικών πόλεων.

Κάθε δύο Κυριακές, γράφω και μοιράζομαι υλικό γύρω από μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της βιώσιμης κινητικότητας, όπως το ποδήλατο, το περπάτημα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, του αυτοκινητοκεντρισμού, των έξυπνων πόλεων, των δομών διακυβέρνησης που επιτρέπουν στις πόλεις να λειτουργούν αποτελεσματικά και δίκαια και των πράσινων πόλεων που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα.

Subscribe to Πάρε πίσω την πόλη

Ένα Substack αφιερωμένο στην εξερεύνηση της δημιουργίας βιώσιμων, ζωντανών, υγειών, ανθρωποκεντρικών πόλεων.

People

Astylab & Astylab Ventures co-founder, Head of Kosmoride, Kineo founder